Beredskapsvakt

Del 1: Informasjon om Covid-19 situasjonen
Del 2: Noe av det vi har fått til så langt 🙂
Del 3: Informasjon om hva det vil si å være beredskapsvakt

Del 1: COVID-19 beredskap i Asker Røde Kors

Sist oppdatert: 06. april 2020

Denne siden vil bli løpende oppdatert.

Vi tar kontakt med enkeltpersoner om spesifikk oppdrag. Vi vet at veldig mange vil hjelpe, men vi ber om forståelse for at det er krevende å organisere mange personer. Og at det derfor tar litt tid. Har du konkrete spørsmål, ta kontak med din nærmeste leder.

Dette er informasjon til beredskapsvakter i Asker Røde Kors.
Informasjon her er ikke å anse som offisiell.


Vi anbefaler alle frivillige å følge med på oppdatert informasjons fra Røde Kors på Korsveien.no

På fredag 13.03-2020 satt vi i Asker RK Beredskapsutvalg stab for å vurdere situasjonen vi stod i. Basert på de drastige tiltakene regjeringen gjorde, og utviklingen vi så i Italia, valgte vi tidlig å «samle troppene» og få oversikt over våre ressurser. Vi regner nå med at behovene for hjelp toppes i mai/juni.

Det jobbes nå med å få på plass konkrete arbeidsoppgaver for de frivillige organisasjonene. Vi regner nå med å få dette på plass rett etter påske. Røde Kors er en stor organisasjon med mye ulik kompetanse, så vi bli en viktig støtteaktør i denne krisen.

Man må også regne med å måtte forplikte seg til arbeidsoppgavene man sier ja til over litt tid. Dette kommer av nødvendigheten for forutsigbarhet for de gruppene vi skal hjelpe.

Vær en god psykososial støttepartner
Mange blir nå permittert, økonomien går nedover, fritidsaktiviteter er avlyst og helsevesenet jobber på spreng – så å være en god nabo, venn og et familiemedlem som bryr seg er viktigere enn på lenge!

Har du ikke fylt ut ressurs-skjemaet enda?
http://askerrkh.no/skjema


Beredskapsutvalget (BU) jobber fortløpende med hvilke arbeidsoppgaver det er behov for. Nå avventer vi videre instrukser, og informerer videre når vi vet mer.

Vi planlegger nå både for en akutt pandemi, der helsevesenet ikke klarere å hjelpe alle syke. Og for en flatere kurve, hvor man må gjøre mange små oppgaver over tid.

Oppgaver
Etter møte med kommunen 26. mars ble det skissert flere oppgave hvor vi regner med å ha kompetanse blandt våre.

– Hjelpe hjemmesykepleien
– Matlevering til konkrete personer
– Kontakt med eldre som er alene
– Psykisk helse- og rusomsorg

Man må også regne med å måtte forplikte seg til arbeidsoppgavene man sier ja til over litt tid. Dette kommer av nødvendigheten for forutsigbarhet for de gruppene vi skal hjelpe.

Sikkerhet
Både vi og Røde Kors nasjonalt har strenge retningslinjer for å minimere fare for smitte. Disse kan man lese om på korsveien.no.

Dette er ikke nødvendigvis en sprint
Vi tenker langsiktig. En styrke vi etablerte frivillige har, er utholdenhet. Etterhvert vil fokus i media gå ned, og da går gjerne den generelle interessen for å hjelp også ned. Men mange vil fortsatt ha behov for hjelp.

Vi har derfor en klar tanke om at vi ikke skal slite ut våre frivillige så lenge andre aktører har mulighet og overskudd til å stille opp. Kommunen har for øyeblikket de ressursene de trenger, men forventer at toppen kommer senere. Det er derfor viktig å holde motivasjonen oppe, selv om det tar litt tid før man kan bistå.

Forberedelser du kan gjøre
Vi vet lite om hvilke behov som trengs. Men noen forberedelser kan vi alle gjøre som beredskapsvakt.

– Hold deg frisk: håndvask, avstand til andre, hjemmekontor om du kan – følg rådene fra norske helsemyndigheter

– Blir du syk: Ta vare på deg selv, karantenetiden skal følges. Som sagt dette kan bli langvarig, du kan hjelpe til når du er frisk igjen.

– Hindre spredning: Røde Kors Norge har laget mye nyttig informasjonsmateriell, f.eks. Koronavettreglene, del gjerne slikt i sosiale medier. Vi ønsker at så mange som mulig forstår alvoret av å forsinke Covid-19 utbruddet.

– Snakk med arbeidsgiver: Forklar hva du driver med, og hva det innebærer. Forbered de på at du kanskje blir borte fra jobb noen dager for hjelpe andre.

– Hold hjulene i gang: ikke gå å vent på den telefonen fra oss. Den kommer når den kommer. Vi håper selvfølgelig at det ikke blir behov for oss. Så prøv å ha en så normal hverdag som mulig.

– Responstid: Vi regner med å få forespørsel fra kommunen senest dagen før det blir behov for oss. Så det kan være lurt å gjøre seg noen tanker rundt hvordan man vil gjøre det med barnepass, jobb, skole, e.l.

– Ta nettkurs: Ta gjerne nettkurset til Røde Kors om hva det vil si å være i beredskap. Det kan du ta her

– Ta smittevernkurs: Norsk folkehjelp har laget et gratis nettkurs om smittevern i frivillig aktivitet.


Oppdateringer fra beredskapsutvalget

Torsdag 2. april

Lokalforeningene i Asker RK, Humur RK og Røyken RK inngår en felles samarbeidsavtale med nye Asker kommune om Koronasituasjonen.

Torsdag 26. mars

BU har nytt møte med kommunen om oppgaver. Vi regner nå med å få på plass konkrete arbeidsoppgaver rett over påske.

Onsdag 25. mars

Det første lasset med mat går ut til over 40 personer med behov i Asker.

Søndag 22. mars

BU bestemmer seg for stille med øknomisk- og frivllig støtte til Asker kirke for innkjøp av mat til bostedløse o.l. i Asker. Henstilling til styret er sendt.

Tirsdag 17. mars

BU er i møte med kommunen. Pr i dag klarer kommunen å dekke alle sine behov. Men er veldig glad for vår hjelp og raske respons.

Søndag 15. mars

Akershus distrikt ber om bistand til oppdrag.
Utvalgte beredskapsvakter kontaktes av beredskapsutvalget til dette oppdraget.

Lørdag 14.mars

Vi sender offisielt tilbud om bistand til kommunen. Vi tilbyr i første omgang: innkjøp og transport av dagligvarer og legemidler, psykososial oppfølging til personer i karantene/isolasjon og informasjon til eldre og innvandrere.

Fredag 13. mars

Asker Røde Kors beredskapsutvalg setter stab.


Del 2: Noe av det vi har fått til så langt 🙂

Normal beredskap i Hjelpekorpset
Andre steder har man sett seg nødt til å bruke Hjelpekorpset til oppgaver som utkjøring av mat, o.l.

Takket være veldig god respons fra alle dere i Omsorg og beredskapsvakter, har Hjelpekorpset hatt mulighet til å opprettholde normal søk- og redningsberedskap. Vi venter også med et økt trykk på søk og redning utover våren og sommeren.

Smittevernkurs
Vi har sendt noen få personer på smitteverkurs nå før påske, slik har vi noen som kan stille på veldig kort varsel. Vi skulle gjerne sendt enda flere, men kommunen har begrenset med opplæringskapasitet.

Felles sammarbeidsavtale
De tre Røde Kors avdelingene (Asker, Hurum og Røyken) har nå gått sammen om en felles samarbeidsavtale med Nye Asker kommune.

Dette er en avtale som er spesifikk knyttet til Korona situasjonen vi står i. Det er en genrell avtale om hvilke oppgaver man ser for seg at vi kan hjelpe til med. Og hvilket ansvar og begrensinger Røde Kors har, og hva som er kommunens oppgave.

Et viktig punkt i denne avtalen er at frivillige ikke skal brukes så lenge det er mulig å bruke lønnet arbeidskraft. Dette mener vi er ekstra viktig i disse tider når vi ser at så mange blir permitert.

Samarbeid med Kirkens feltarbeid
Kirkens feltarbeid ba oss tidlig om hjelp av «ordentlig» mat til bostedløse og andre med lignende behov i Asker kommune. Den 25. mars hentet vi mat til 40 personer, som kirken videredistribuerte. Asker RK stiller også med økonomisk sikkerhet for å få gjennomført dette raskt.

Vi har foreløpig de frivillige vi trenger, men regner med at dette tilbudet må utvides. Vi kommer til å ta kontakt med aktuelle frivillige fortløpende.

Noen av våre frivillige kjører mat til bostedløse i Asker. Dette er et sammarbeid med kirken.

Del 3: Å være beredskapsvakt

Røde Kors er en beredskapsorganisasjon. Vi er tilstede i lokalsamfunnet over hele landet – før, under og etter en krise. Asker Røde Kors ønsker denne uka å finne ut hvor mange som kan være beredskapsvakter og da kunne bli kalt ut til å hjelpe til ved en spesiell hendelse eller en krise.  

(teksten fortsetter under bilde)

Eksempler på hendelser i en beredskapssituasjon kan være flom, skogbrann, eller strømavbrudd av et større område som rammer mange. Mange rundt oss er helt avhengig av at vi klarer å stå sammen og hjelpe dem. Mer spesifikke oppgaver vi kan få er å transportere, bemanne vaktposter, organisere store folkemengder, evakuere mennesker, yte omsorg og forpleining av utsatte og egne mannskaper.  

 Slik kan vi bistå nødetatene og kommunen hvis en hendelse skulle oppstå. Oppgavene kan være mange og det kan være nettopp dine kvaliteter vi trenger. Derfor ønsker vi å nå ut til medlemmer fra alle avdelingene i Asker; Ungdom, Flyktingguide, Besøksvenn, Leksehjelp og Hjelpekorps. 

 Ved hver hendelse vil det alltid være mulig å svare “nei” dersom man ikke har anledning eller ønsker å stille akkurat da.  

(Hjelpekorps: du trenger ikke ha godkjent hjelpekorpsprøve for å stå på alarmplanen) 

Ofte stilte spørsmål:

Hva er en beredskapsvakt? 

Som beredskapsvakt står man på en liste og blir tilkalt når ved spesielle situasjoner som krever ekstra mannskap utover de vi er til vanlig. Ved å være beredskapsvakt kan man bidra når det kreves, uten at man nødvendigvis må være aktiv i en avdeling i Røde Kors til vanlig.    

Når kan jeg bli kalt inn? 

Røde kors kan bli bedt om å hjelpe kommunen ved større hendelser der offentlige ressurser ikke strekker til. 

Må jeg stille når jeg blir kalt ut? 

Nei! 

En av grunnprinsippene i Røde Kors er at det er frivillig. Ved en utkalling har du alltid muligheten for å si at du ikke kan eller ønsker å stille denne gangen. 

Hva er alarmplan? 

Alarmplanen er en telefonliste som Asker Røde Kors bruker for raskt å kunne kalle ut mannskaper når det er behov for oss til en beredskapssituasjon. Alarmplanen brukes kun i beredskapssammenheng. 

I Asker er dette en delvis automatisert prosess. Ved en hendelse vil du som beredskapsvakt bli ringt opp av en automatisk talemelding. Du svarer ved å trykke et av tallene på telefonen. 

Hvordan fungerer utkalling? 

Ved en utkalling vil du normalt få en tekstmelding først med informasjon om hva som har skjedd og hvor du skal møte. Etter noen minutter vil du få en telefon med en automatisk talemelding med spørsmål om du kan stille som beredskapsvakt akkurat nå. 

Har du tid og lyst svarer du “JA” og møter på avtalt møtested så fort som mulig. Er du for eksempel på ferie, ikke kan dra fra jobb, eller må ta vare på familien, eller av andre årsaker ikke kan stille, så svarer du “NEI” eller “Kommer senere”. 

Slike telefoner kommer alltid fra telefon 23 50 17 00. Vi anbefaler deg å lagre dette nummeret som “Røde Kors Alarm” 

Hvilke oppgaver kan jeg bli satt til? 

Det er lett å tro at det bare er hjelpekorpset som kan hjelpe til ved store hendelser. Det er ikke riktig. Det er mange oppgaver som må gjøres. Eksempler på dette kan være matlaging, aktiviteter med barn og unge, organisere store folkemengder, evakuering, omsorg og forpleining, transport og logistikk, gå dør til dør med informasjon, være tolk, osv. 

Må jeg ha betalt medlemsavgift? 

Nei, du trenger ikke betale medlemsavgift for å stå på alarmlista!  

 Du vil fortsatt være forsikret gjennom Røde Kors når du deltar i regi av Røde Kors (så lenge man møter opp på avtalt sted og registrerer seg på mannskapsliste)  

Hva skjer i fremtiden? 

I fremtiden kommer til vi å holde informasjonsmøter, kurs og øvelser. Disse vil skje ca 1 ganger i året. 

Sier du ja til å stå på alarmplanen kommer du også til å bli kalt inn til disse. Som ved en reell hendelse vil du ved et slikt arrangement også alltid ha mulighet å svare nei.  

Nettkurs som beredskapsvakt 

Det å være beredskapsvakt er verken skummelt eller farlig. Man blir aldri satt til oppgaver man ikke er komfortabel med, men det kan være greit å vite hva det betyr å være i beredskap. 

 Vi anbefaler derfor alle å ta Røde Kors sitt nettkurs om beredskap, det tar ca. 30- 40 minutter å gjennomføre: https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/Kurs%20og%20oppl%C3%A6ring/G%C3%A5%20p%C3%A5%20kurs/Sider/e-laring.aspx 

Til slutt 

Vi håper dere alle sammen kan tenke litt på beredskap og om dere er klar for å hjelpe dere selv og andre i en beredskapssituasjon. Har du noen kvaliteter som du tenker kan være nyttig i en slik hendelse? Det kan være mange oppgaver som må gjøres og vi trenger din hjelp! 

Beste hilsen  

Asker Røde Kors beredskapsutvalg