Beredskapsvakt

(oppdatert 8. mars 2022)

Innholdsliste:
Del 1 – Bistand i forbindelse ved flykningestrøm fra Ukraina
Del 2 – Å være beredskapsvakt

Brev til frivillige


Del 1: Bistand i forbindelse ved flykningestrøm fra Ukraina

Per dags dato er det ikke mange flyktninger som har ankommet Asker, men dette kan endre seg svært fort. Vi ønsker derfor å være så godt forbedre som mulig for å kunne bistå kommunen med det de måtte trenge. 

Asker beredskapsutvalg skal ha første møte med Asker kommune 9. mars 2022.


Del 2: Å være beredskapsvakt

Røde Kors er en beredskapsorganisasjon. Vi er tilstede i lokalsamfunnet over hele landet – før, under og etter en krise. Asker Røde Kors ønsker å finne ut hvor mange som kan og ønsker å være beredskapsvakter og da kunne bli kalt ut til å hjelpe til ved en spesiell hendelse eller en krise.  

(teksten fortsetter under bilde)

Eksempler på hendelser i en beredskapssituasjon kan være flom, skogbrann, eller strømavbrudd av et større område som rammer mange. Mange rundt oss er helt avhengig av at vi klarer å stå sammen og hjelpe dem. Mer spesifikke oppgaver vi kan få er å transportere, bemanne vaktposter, organisere store folkemengder, evakuere mennesker, yte omsorg og forpleining av utsatte og egne mannskaper.  

Slik kan vi bistå nødetatene og kommunen hvis en hendelse skulle oppstå. Oppgavene kan være mange og det kan være nettopp dine kvaliteter vi trenger. Derfor ønsker vi å nå ut til medlemmer fra alle avdelingene i Asker; Ungdom, Flyktingguide, Besøksvenn, Leksehjelp og Hjelpekorps. 

Ved hver hendelse vil det alltid være mulig å svare “nei” dersom man ikke har anledning eller ønsker å stille akkurat da.  

(Hjelpekorps: du trenger ikke ha godkjent hjelpekorpsprøve for å stå på alarmplanen) 

Ofte stilte spørsmål:

Hva er en beredskapsvakt? 

Som beredskapsvakt står man på en liste og blir tilkalt når ved spesielle situasjoner som krever ekstra mannskap utover de vi er til vanlig. Ved å være beredskapsvakt kan man bidra når det kreves, uten at man nødvendigvis må være aktiv i en avdeling i Røde Kors til vanlig.    

Når kan jeg bli kalt inn? 

Røde kors kan bli bedt om å hjelpe kommunen ved større hendelser der offentlige ressurser ikke strekker til. 

Må jeg stille når jeg blir kalt ut? 

Nei! 

En av grunnprinsippene i Røde Kors er at det er frivillig. Ved en utkalling har du alltid muligheten for å si at du ikke kan eller ønsker å stille denne gangen. 

Hva er alarmplan? 

Alarmplanen er en telefonliste som Asker Røde Kors bruker for raskt å kunne kalle ut mannskaper når det er behov for oss til en beredskapssituasjon. Alarmplanen brukes kun i beredskapssammenheng. 

I Asker er dette en delvis automatisert prosess. Ved en hendelse vil du som beredskapsvakt bli ringt opp av en automatisk talemelding. Du svarer ved å trykke et av tallene på telefonen. 

Hvordan fungerer utkalling? 

Ved en utkalling vil du normalt få en tekstmelding først med informasjon om hva som har skjedd og hvor du skal møte. Etter noen minutter vil du få en telefon med en automatisk talemelding med spørsmål om du kan stille som beredskapsvakt akkurat nå. 

Har du tid og lyst svarer du “JA” og møter på avtalt møtested så fort som mulig. Er du for eksempel på ferie, ikke kan dra fra jobb, eller må ta vare på familien, eller av andre årsaker ikke kan stille, så svarer du “NEI” eller “Kommer senere”. 

Slike telefoner kommer alltid fra telefon 23 50 17 00. Vi anbefaler deg å lagre dette nummeret som “Røde Kors Alarm” 

Hvilke oppgaver kan jeg bli satt til? 

Det er lett å tro at det bare er hjelpekorpset som kan hjelpe til ved store hendelser. Det er ikke riktig. Det er mange oppgaver som må gjøres. Eksempler på dette kan være matlaging, aktiviteter med barn og unge, organisere store folkemengder, evakuering, omsorg og forpleining, transport og logistikk, gå dør til dør med informasjon, være tolk, osv. 

Må jeg ha betalt medlemsavgift? 

Nei, du trenger ikke betale medlemsavgift for å stå på alarmlista!  

 Du vil fortsatt være forsikret gjennom Røde Kors når du deltar i regi av Røde Kors (så lenge man møter opp på avtalt sted og registrerer seg på mannskapsliste)  

Hva skjer i fremtiden? 

I fremtiden kommer til vi å holde informasjonsmøter, kurs og øvelser. Disse vil skje ca 1 ganger i året. 

Sier du ja til å stå på alarmplanen kommer du også til å bli kalt inn til disse. Som ved en reell hendelse vil du ved et slikt arrangement også alltid ha mulighet å svare nei.  

Nettkurs som beredskapsvakt 

Det å være beredskapsvakt er verken skummelt eller farlig. Man blir aldri satt til oppgaver man ikke er komfortabel med, men det kan være greit å vite hva det betyr å være i beredskap. 

 Vi anbefaler derfor alle å ta Røde Kors sitt nettkurs om beredskap, det tar ca. 30- 40 minutter å gjennomføre: https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/Kurs%20og%20oppl%C3%A6ring/G%C3%A5%20p%C3%A5%20kurs/Sider/e-laring.aspx 

Til slutt 

Vi håper dere alle sammen kan tenke litt på beredskap og om dere er klar for å hjelpe dere selv og andre i en beredskapssituasjon. Har du noen kvaliteter som du tenker kan være nyttig i en slik hendelse? Det kan være mange oppgaver som må gjøres og vi trenger din hjelp! 

Beste hilsen  

Asker Røde Kors beredskapsutvalg