Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten. Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel og er alltid klar til innsats.  

Røde Kors Hjelpekorps er frivillig samfunnsberedskap i praksis: Vi er klare til å rykke ut med både redningsmateriell og personell hvis en større ulykke, krise eller katastrofe inntreffer. Hjelpekorpset blir utkalt av politiet når noen blir meldt savnet, ved større ulykker og naturkatastrofer. Hver dag, hele året, er ett eller flere hjelpekorps i aktivitet for å hjelpe mennesker. Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel og er alltid klart til innsats.

Om Hjelpekorpset

Hjelpekorpset er en del av Norges Røde Kors og de fleste korpsene er del av en lokalforening som også driver andre aktiviteter. Hvert hjelpekorps har et lokalråd, som har ansvaret for hjelpekorpsets daglige drift. Alle hjelpekorpsene i et fylke tilhører et distrikt, og dette ledes av et distriktsråd. To eller flere distrikt inngår så i en region, som ledes av en regionleder og en nestkommanderende. Disse er medlem av landsrådet og velges av alle distriktsrådslederne under Landsmøtet til Røde Kors som avholdes hvert tredje år.

Våre aktiviteter er basert på lokale forhold og behov. En del hjelpekorps har spesialgrupper innen for eksempel vann- og fjellredning. Vi har også førstehjelpsvakt ved idrettsstevner, festivaler, konserter, badestrender og skiutfartssteder. Mannskapet har da med seg nødvendig førstehjelpsutstyr, samband og transportutstyr og kan straks ta seg av folk som er blitt skadet.

Frivillig i Hjelpekorpset

Som frivillig i Røde Kors Hjelpekorps blir du med i en åpen og inkluderende organisasjon. Du vil få opplæring og veiledning, bevis for dine opparbeidede kompetanser, samt muligheter for å drive med aktiviteter tilpasset din tid, ditt nivå og dine interesser. Hjelpekorpsets grunnopplæring består av førstehjelp, søketjeneste, samband og kunnskap om Røde Kors. Du kan spesialisere deg innen flere ulike Innsatsområder i Røde Kors Hjelpekorps.

Det forventes at du er villig til å forplikte deg til det frivillige arbeidet du ønsker å utføre. Du må kunne møte medmennesker med respekt, og være beredt til å yte hjelp og støtte med utgangspunkt i egne forutsetninger i en krisesituasjon.

Med over 13 000 medlemmer fordelt på over 300 hjelpekorps er Røde Kors Hjelpekorps Norges største redningsorganisasjon. Som medlem treffer du andre mennesker i alle aldre som bruker fritiden sin på å hjelpe andre.

Fakta om Røde Kors Hjelpekorps:

  • Norges største frivillige redningsorganisasjon.
  • Organisert i 19 distrikter tilsvarende landets fylker.
  • Har mer enn 300 lokale hjelpekorps over hele landet.
  • Består av over 13 000 medlemmer.
  • Har rundt 6000 aktive medlemmer som døgnet rundt er klare til å rykke ut.
  • Har spesialisert seg ut fra området der de holder til.
  • Bistår med søk, redning og evakuering på og ved vann, sjø, på fjell og i skog.

Kilde: Norges Røde Kors/Sara Myhren Kornberg