Søks- og redningsoppdrag, førstehjelp, transportoppdrag, samband, friluftsliv, kurs og sosialt. Hjelpekorpset har aktiviteter nær sagt for enhver smak.

Asker Røde Kors Hjelpekorps er en del av Norges største frivillige rednings- og beredskapsorganisasjon. Vi blir kalt ut av politiet når noen blir meldt savnet, og ved større ulykker og katastrofer. Ved behov rykker vi ut på kort varsel med personell, redningsutstyr og førstehjelpsmateriell for å lete etter savnede personer og hjelpe skadde til å komme seg raskest mulig til kyndig behandling. Våre søks- og redningsoppdrag kan like gjerne være i marka som på fjellet, i byen og i større bygninger.

Meld deg som frivillig i Asker Røde Kors Hjelpekorps!

Sanitetsvakter

I tillegg til søk og redning er vi også tilstede på mange forskjellige arrangementer som sanitetspersonell. Alle våre medlemmer får omfattende kursing i førstehjelp, og sanitetsvaktene er en fin måte å vedlikeholde denne kunnskapen på. Du finner oss gjerne på idrettsarrangementer, konserter, festivaler, eventer, møter og oppvisninger – og hvert år arrangerer og avvikler vi også barnetoget rundt Skaugum på 17. mai. Eksempler på sanitetsvakter er kampsportstevner, fotballturneringer, Hvalstrandfestivalen, alpincuper, og Vestmarkrittet.

Kurs

Det blir arrangert forskjellige øvelser, kurs og møter, både eksternt og internt, for å lære opp medlemmer og vedlikeholde kompetanse. Vi har kvalifisert førstehjelpskurs, videregående førstehjelpskurs, idrettsskadekurs, ettersøkningskurs, ledelseskurs for både sommer og vintertjeneste på flere nivåer, sambandskurs, ATV-kurs og ambulansepersonellkurs for å nevne noe. I tillegg har vi faste korpskvelder der vi møtes rundt et spesifikt tema slik at vi kan gå i dybden og opprettholde kompetansenivået. Alt dette får du gratis hvis du velger å investere litt av din tid til å gjøre noe samfunnsnyttig og hjelpe andre mennesker sammen med oss.

Spesialisering

Som ny frivillig i Asker Røde Kors Hjelpekorps vil beredskap og førstehjelp være dine viktigste aktiviteter. Etterhvert vil du imidlertid få muligheten til å spesialisere deg dersom du ønsker dette. Ut fra personlige interesser og ønsker er det mulig å spesialisere seg for eksempel innen samband, transport, vedlikeholde utstyret vårt, ambulanse, ledelse og administrativt arbeid. Mye av dette finnes det spesialistkurs på, men også tidligere utdanning og erfaring kan være svært nyttig i slike spesialistfunksjoner.

Sosialt

Det sosiale er også viktig, og i Asker Røde Kors Hjelpekorps finner du mange hyggelige mennesker som ønsker å bli kjent med akkurat deg. Vi er en åpen og inkluderende organisasjon, og møtes også utenom det rent faglige, det være seg til en kopp kaffe, på puben, rundt grillen eller andre sosiale settinger. Disse aktivitetene er det medlemmene selv som tar initiativ til, og som står for.

Dette søker vi

God kompetanse er fundamentet for enhver hjelpekorpser. Du får selvsagt all nødvendig opplæring, men annen relevant bakgrunn, som friluftsliv- og førstehjelpskunnskaper, kan være en fordel. Normalt god fysikk er viktig på generelt grunnlag og særlig i søk- og redningsoperasjoner. Vi forventer at du er i normalt god fysisk form. Som hjelpekorpser forventes det dessuten at du er villig til å forplikte deg til det frivillige arbeidet du ønsker å utføre. Du må kunne møte medmennesker med respekt, og være beredt til å yte hjelp og støtte i en krisesituasjon. Vi forventer også at du er motivert til å gjøre en frivillig innsats, og at du liker utfordringer.

Hjelpekorpset stiller krav, men gir også mye nyttig lærdom og kunnskap tilbake, og vi kan garantere en meningsfull og berikende tjeneste.

Høres dette spennende ut? Bli frivillig i Asker Røde Kors Hjelpekorps nå! Brukt vårt registreringsskjema for frivillige eller kontakt oss på frivillig@askerrkh.no, og skriv litt om deg selv, så tar vi kontakt!