Lokalrådet

Asker Røde Kors Hjelpekorps logo

Asker Røde Kors Hjelpekorps ledes av et lokalråd som har ansvar for korpsets overordnede daglige drift. Lokalrådet velges for to år blant korpsets frivillige. I tillegg har vi et antall fagledere med ansvar for den daglige driften innenfor sitt fagfelt.

Lokalrådet består i 2017 av følgende frivillige:

Korpsleder:
Espen Acklam Solberg
Epost: korpsleder@askerrkh.no
Tlf: 469 37 133

Administrativ leder (nestleder):
Rupert Bose
Epost: admin@askerrkh.no

Operativ leder:
Richard Reinhoff Jr.
Epost: operativ@askerrkh.no

Rådsmedlem:
Ronja Lindelien

Våre fagledere har ansvar innenfor sitt spesialfelt, og i 2017 har vi følgende fagledere:

Transportansvarlig:
Richard Reinhoff Jr.

Richard har ansvar for at våre kjøretøy og hengere er i god stand og klare til blant annet utrykning, sanitetsvakter, kurs og transportoppdrag.

Sambandsansvarlig:
Jon Erik Brinchmann

Jon Erik fikser alt som har med nødnett og VHF å gjøre. Han instruerer også medlemmene våre til å bli gode radio- og nødnettbrukere.

Depotansvarlig:
Tone Luise Holtedahl Brinchmann

Tone Luise sørger for at depoet holdes i orden og at vi til enhver tid har det utstyret og forbruksmateriellet vi trenger til å løse våre oppdrag.

Fagansvarlig:
Christine Bakken

Christine holder styr på det faglige innholdet på korpskveldene og øvelsene våre og har også ansvar for våre interne kurs.