Lokalrådet

Asker Røde Kors Hjelpekorps logo

Asker Røde Kors Hjelpekorps ledes av et lokalråd som har ansvar for korpsets overordnede daglige drift. Lokalrådet velges for to år blant korpsets frivillige. I tillegg har vi et antall fagledere med ansvar for den daglige driften innenfor sitt fagfelt.

Lokalrådet består i 2019 av følgende frivillige:

Korpsleder:
Elionor Erma Møller
Epost: korpsleder@askerrkh.no
Tlf: 469 37 133

Administrativ leder (nestleder):
Khang Dinh Vu
Epost: admin@askerrkh.no

Operativ leder:
Sondre Lysne
Epost: operativ@askerrkh.no

Rådsmedlem:
Christian Smedal

Våre fagledere har ansvar innenfor sitt spesialfelt, og i 2019 har vi følgende fagledere:

Transportansvarlig:
Geir Bentstuen

Geir har ansvar for at våre kjøretøy og hengere er i god stand og klare til blant annet utrykning, sanitetsvakter, kurs og transportoppdrag.

Sambandsansvarlig:
Espen Acklam Solberg/Mats-Fillip Sunde

Espen og Mats-Fillip fikser alt som har med nødnett og VHF å gjøre. De instruerer også medlemmene våre til å bli gode radio- og nødnettbrukere.

Depotansvarlig:
Ledig

Depotansvarlig sørger for at depoet holdes i orden og at vi til enhver tid har det utstyret og forbruksmateriellet vi trenger til å løse våre oppdrag.

Tjenesteleder:
Khang Dinh Vu

Khang holder styr på vaktene våre. Han mottar vakter og fordeler ressurser på en hensiktsmessig måte.

Nettbrettansvarlig:
Kristian Brataas

Kristian passer på at nettbrett og kartsystemet fungerer og er oppdatert.