Stående ordre

Medlemmer på alarmplanen er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med innholdet i dette dokumentet og forholde seg til dette.
Rutinene vil hjelpe oss å koordinere våre oppdrag på en trygg og effektivt måte.
Kontakt operativ leder hvis du har noe spørsmål: operativ@askerrrkh.no

Stående ordre

Responder på varslinger som kommer fra Røde Kors Hjelpekorps gjennom systemet CIM, og still ihh. til lokal instruks (beskrevet under). Det forventes at man responderer relativt raskt når man sier ja til å stille.


Ved leteaksjon:
Mannskap er underlagt vakthavende leder Akershus eller lokalt KO. Varsling og informasjon om oppdraget kommer i CIM (app/sms/telefon)

Ved uønskede hendelser/kriser:
Mannskap er underlagt leder hjelpekorps, operativ leder hjelpekorps, leder beredskapsutvalg eller leder lokalforening.
Varsling og informasjon om oppdraget kommer i CIM (app/sms/telefon)

Ved langvarig bortfall av elektrisitet eller ved andre større hendelser som påvirker kommunikasjon, så skal alle møtes uten nærmere varsel på «Låven» – Nedre Frydendal 3, 1384 Asker.

Alle som deltar på leteaksjoner må være fylt 18 år, ha fullført grunnopplæringen hjelpekorps og bestått «hjelpekorpsprøven» (hvert 3. år), ha betalt medlemskontingent, samt bære RKH refleksvest og synlig gyldig id-kort.

Det er egne krav for lagledelse, ATV, båt/vann., osv.
Se regelverk for hjelpekorps for mer detaljer


Lokal instruks

Røde Kors Hjelpekorps skal være en prioritert ressurs på organisert søk etter savnede. Særlig gjelder dette i «type 1-søk» (initiel fase av søket/hurtigsøk), som stiller strenge krav til kompetanse og selvledelse.

  • Skal du på aksjon melder deg i Facebook-gruppen «Asker RKH Aksjonsgruppe».
  • Ta med relevant personlig utstyr. Og sørg for at lagsutstyr blir tatt med.
  • Ved de fleste aksjoner må noen innom depot for å hente lagsutstyr.

Alle skal gjøre en egenvurdering av hvert enkelt oppdrag:

  • Er du mentalt- og fysisk egnet for akkurat dette oppdraget?
  • Hvor lenge kan du drive på?
  • Hvilket utstyr (utover standardutrustning) kan/bør taes med for å fullføre oppdragets på en trygg og effektiv måte?

Varsling: CIM

Røde Kors benytte seg av varslingssystemet CIM. Det er aksjonsgruppen i Akershus som kaller oss ut.
Nødvendig informasjon kommer i push-/tekstmeldinger og talemeldinger. (Det anbefales å laste ned CIM-appen)

CIM brukes aktivt av aksjonsledelsen (AL) for å vite hvor mange ressurser som er på veg. Så det er viktig å svare ihh til intensjon.

Organisering

Asker RKH bruker Facebook-gruppen «Asker RKH Aksjonsgruppe» til å koordinere og avtale hvem som henter utstyr og hvordan vi skal komme oss til aksjon – så følg med der.

Lagsutstyr

Alle kjøretøy har en standardutrustning. I tillegg er det noen ferdigpakkede søk- og redningskasser (SoR 1 og SoR2). Disse skal taes med på alle aksjoner.

Personlig utstyr/aksjonssekken

Kravet til personlig utstyr (klær, lys, mat og vann) er at man skal kunne klare seg i det aktuelle miljøet oppdraget/aksjonen foregår minimum 8 timer.

Vi forventer at du har utstyr, mat og vann for å kunne være effektiv i søk ca 4-8 timer, og batterier til lys/lommelykt i min. 8 timer (høst/vinter/vår).

NB: dette betyr ikke at man forventer å alltid delta på alle aksjoner i 4-8 timer.

OBS! Vi blander ikke uniformsplagg med private klær. Røde Kors Hjelpekorps-refleksvest skal alltid brukes.


For mer detaljer: se dokument på korsveien.no (intranet)