Stående ordre

Distriktsrådet i Akershus distrikt har utarbeidet noe som kalles stående ordre, som beskriver rutiner, kommandolinje, og utstyr som gjelder for alle ettersøkninger vi i Asker Røde Kors Hjelpekorps er med på. Vi oppfordrer alle medlemmer til å gjøre seg kjent med denne, og etterleve denne når alarmen går.

Hjelpekorps

Mannskap er underlagt operativ leder i korpset og vil få informasjon av operativ leder om oppdraget.

 • Korpset skal svare på døgnbemannet vakttelefon.
 • Mannskap rapporterer tjenestevei om eventuelle problemer, ved spørsmål tar operativ leder i korpset, eller den han/hun utpeker, kontakt med distriktets vakttelefon.
 • Mannskap møter etter lokal instruks.
 • Korpset har ansvar for å ta med lagsutstyr etter gjeldende stående ordre for det aktuelle oppdraget. Dersom korpset mangler noe av utstyret som er påkrevd, har de ansvar for å melde fra tjenestevei opp til aksjonsleder om dette.
 • Ved oppmøte skal mannskapet sørge for å bli innregistrert, samt at operativ leder eller den han/hun utpeker melder ankomst til aksjonsleder.
 • Etter innregistrering skal mannskap forberede seg selv og utstyr for oppdraget.
 • Mannskapet har ansvar for å utføre sine oppgitte oppgaver på best mulig måte, og informere tilbake til nærmeste overordnede om utføringen.
 • Mannskapet har ansvar for å melde tjenestevei til aksjonsleder om skade på eget eller laget sitt utstyr umiddelbart etter oppdraget, og før avreise.
 • Korpset bør til enhver tid ha klargjort feltutstyr tilpasset årstiden.

Lagsutstyr

Det forventes at alle lag stiller med minimum:

 • Førstehjelpsutstyr (sekk og/eller rumpetaske).
 • Samband med ekstra batteri.
 • Kartmappe og kompass.
 • Kart over området, M-711.
 • GPS (Garmin anbefales) med ekstra batteri.
 • Merkebånd

Personlig utstyr

Det forventes at alle mannskaper stiller med minimum:

 • Sekk
 • Lysutstyr.
 • Refleksvest
 • Bekledning og skift etter årstiden.
 • Mat og drikke for minimum 8 timer.
 • Skrivesaker.
 • Kompass.

KO-utstyr

Det forventes at alle korps kan stille med minimum dette utstyret ved aksjoner i eget område:

 • Kartverk.
  • 10 stk M-711-kart som dekker korpsets område.
  • Bør ha orienteringskart over korpsets område dersom det finnes.
 • Overheadark.
 • Tusjer til overheadark.
 • Skrivesaker.
 • Post-it blokker.
 • Aksjonsperm med skjemaer.
 • Teip.
 • Tegnestifter.
 • Flip-over blokk.
 • Samband.