Terminliste

Terminlista for Asker Røde Kors Hjelpekorps, våren 2018.
Dato Tema Ansvarlig Sted
4. januar Terminstart/gjennomgang Richard Frydendallåven
18. januar Opptreden på vakt Frydendallåven
1. februar Valgmøte Lokalrådet Frydendallåven
15. februar Utsatt Utsatt Utsatt
1. mars Pasientundersøkelse Petter Frydendallåven
15. mars Opptreden på aksjoner. Pårørende, KO, savnede TBD TBD
22. mars Felles korpsmøte Akershus/Rus og psykiatri Rupert/Ekstern Frydendallåven
29 mars PÅSKE - IKKE MØTE
12. april Ringløype med caser Richard Frydendallåven
26. april Nettbrett, kart, kompass, GPS Sverre Asker (UTE)
9. mai Planleggingsmøte 17. mai Arrangementskomiteen Frydendallåven
10. mai Kr. Himmelfartsdag IKKE MØTE
24. mai Prosedyrer vedr søk, kjøretøy og redning utenfor vei Richard Frydendallåven
7. juni Øvelse Elionor Richard Asker
15. juni Sommeravslutning Alle Solvik