Terminliste

Terminlista for Asker Røde Kors Hjelpekorps, høsten 2017.
Dato Tema Ansvarlig Sted
19. august Dugnad/sosialt Lokalrådet Frydendallåven
31. august Pasientundersøkelse Frederic Frydendallåven
14. september Øvelse ringløype Richard Frydendallåven
24. september Distriktsøvelse FRANK Akershus Akershus
28. september Rus og psykiatri Rupert Frydendallåven
11. og 12. oktober Ordførerens eldrefest ALLE Asker rådhus
26. oktober Brudd, idrett, traume Knut Erik Frydendallåven
9. november Hypotermi med test Richard, Knut Erik Semsvann
23. november Øvelse Derrek Frydendallåven
8. desember Avslutning Richard Asker sentrum